MIS Minimal Invasive Surgery

MICA – minimálně invazivní osteotomie zachovávají obalení měkkými tkáněmi. Pomocí vysokorychlostních kostních fréz je docíleno přesné přípravy kosti a následně fixováno šrouby. Díky minimálním zásahům do tkání může dojít ke snížení ztuhlosti a otoků.

  • Implantáty: Řada sterilních šroubů, svorek a dlah jsou k dispozici pro fixaci.
  • MICA™ Calcaneal: Minimalizuje poškození měkkých tkání při možnosti posunu M/L kalkanea. Fixace je provedena dle požadavků operatéra
  • MICA™ Basal: Proximální zavírací osteotomie prvního metatarsu, která umožňuje výraznou úhlovou korekci. Fixace je umožněna pomocí jednoho nebo ideálně dvou šroubů.
  • MICA™ Chevron: Tato modifikovaná kapsovitá osteotomie umožňuje laterální přemístění a znovu připojení metatarsu. Fixace pomocí jednoho nebo ideálně dvou šroubů.
  • MICA™ Akin: Zavírací osteotomie ve falanze opravující připojení. Fixováno jedním šroubem.
  • MICA™ DMO: Umožňuje zpětný posun hlavy metatarsu, dekompresí kloubu. Žádná fixace není potřeba kvůli zachování obalení kloubu měkkými tkáněmi.
  • MICA™Cheilectomy: Kostní frézy odstraní dorsální osteofyty do kostní pasty, která je následně odstraněna speciálními nástroji.