Rikalpa 1 mcg

Hl. účinná látka: Jedna tobolka přípravku Rikalpa 1 mikrogram obsahuje paricalcitolum 1 mikrogram.

Pomocná látka: –

Obsah tobolky:

  • Bezvodý ethanol
  • Butylhydroxytoluen
  • Střední nasycené triacylglyceroly

Obal tobolky:

  • Želatina
  • Glycerol
  • Oxid titaničitý
  • Černý oxid železitý

Léková forma: Měkká tobolka
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ano

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0232090

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.