Oxacilin AVMC 1000 mg

Hl. účinná látka: Jedna injekční lahvička s práškem pro přípravu injekčního/infuzního roztoku obsahuje 1000 mg oxacilinu (ve formě monohydrátu sodné soli oxacilinu).

Pomocná látka: Jedna injekční lahvička obsahuje přibližně 64 mg (2,8 mmol) sodíku (hydrogenfosforečnan sodný).

Léková forma: Prášek pro injekční/infuzní roztok
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ano

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0250756

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.