Menyan 0,25 mg/0,035 mg tablety

Perorální antikoncepce

  • Hl. účinná látka: norgestimatum 250 mikrogramů a ethinylestradiolum 35 mikrogramů
  • Pomocná látka: 89,357 mg laktosy

Léková forma: tableta
Způsob výdeje: léčiva na lékařský předpis
Hrazení: není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ano

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde: https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0202720&tab=texts

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.