Menyan 0,25 mg/0,035 mg tablety

Perorální antikoncepce

  • Hl. účinná látka: norgestimatum 250 mikrogramů a ethinylestradiolum 35 mikrogramů
  • Pomocná látka: 89,357 mg laktosy

Léková forma: tableta
Způsob výdeje: léčiva na lékařský předpis
Hrazení: není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Informace ke stažení

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.