Obsah příbalové informace léčivého přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety

Ve velikosti písma (v bodech): 12 | 16 | 18 | 20

12 inverzně | 16 inverzně | 18 inverzně | 20 inverzně


Příbalová informace: informace pro uživatele

MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety

[:cz]

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety užívat
 3. Jak se MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety a k čemu se používá

MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety je kombinovaná perorální antikoncepční pilulka. Používá se k zabránění otěhotnění. MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety je třeba brát podle pokynů k zabránění otěhotnění.

Tato antikoncepce obsahuje dva typy ženských pohlavních hormonů, estrogen a progestogen. Protože obsahuje dva hormony, nazývá se MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety „kombinovaná hormonální antikoncepce“.

Tyto hormony brání uvolnění vajíčka z vaječníku, takže nemůžete otěhotnět. MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety také způsobuje zahuštění tekutiny (hlenu) v děložním hrdle, čímž znesnadňuje průnik spermií do dělohy.

MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety je 21denní pilulka – užívá se jedna tableta denně po dobu 21 dnů, poté následuje 7 dnů, kdy tabletu neužíváte.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety užívat

Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin – viz bod 2 „Krevní sraženiny“.

Je důležité, abyste pochopila výhody a rizika při užívání přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety dříve, než začnete přípravek užívat, nebo při rozhodování, jestli pokračovat v jeho užívání. Přestože je přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety vhodný pro většinu zdravých žen, není vhodný pro každou ženu.

Informujte svého lékaře, pokud máte některou z nemocí nebo rizikových faktorů uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety:

Neměla byste užívat MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční metoda by pro Vás byla vhodná.

Lékařské prohlídky

Před použitím přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety budete muset navštívit svého lékaře z důvodu lékařské prohlídky. Váš lékař se Vás bude ptát na Vaše osobní zdravotní problémy a zdravotní problémy Vaší rodiny a zkontroluje Váš krevní tlak. Může být také nutné provedení dalších vyšetření, jako například vyšetření prsu, ale pouze v případě, že je to pro Vás nutné nebo máte nějaké zvláštní obavy.

Upozornění a opatření

Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní sraženinu“.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů.

Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání/používání přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety, měla byste také informovat svého lékaře.

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety zvyšuje Vaše riziko rozvoje krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé následky nebo velmi vzácně mohou být fatální.

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařkou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo příznaků.

Máte některé z těchto známek? Čím pravděpodobně trpíte?
 • otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle, zvláště doprovázený:
  • bolestí nebo citlivostí v noze, která může být pociťována pouze vstoje nebo při chůzi
  • zvýšenou teplotou postižené nohy
  • změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí zčervenání nebo zmodrání
Hluboká žilní trombóza
 • náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého dýchání
 • náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit vykašlávání krve
 • ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém dýchání
 • těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem
 • rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
 • těžká bolest žaludku

Pokud si nejste jiná, informujte svého lékaře, protože některé z těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího traktu (např. „nachlazení“).

Plicní embolie
Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:

 • okamžitá ztráta zraku nebo
 • bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty zraku
Trombóza retinální žíly (krevní sraženina v oku)
 • bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže
 • pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní kostí
 • plnost, porucha trávení nebo pocit dušení
 • nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad, čelisti, hrdla, paže a břicha
 • pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě
 • extrémní slabost, úzkost nebo dušnost
 • rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
Srdeční záchvat
Máte některé z těchto známek?

 • náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy, zvláště na jedné straně těla
 • náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním
 • náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích
 • náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo koordinace
 • náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé příčiny
 • ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda
Máte některé z těchto známek?

 • otok a lehké zmodrání končetiny
 • těžká bolest žaludku (akutní břicho)
Krevní sraženiny blokující jiné cévy

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou hormonální antikoncepci.

Když ukončíte užívání přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, jakou používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety je malé.

Riziko rozvoje krevní sraženiny za rok
Ženy, které nepoužívají kombinovanou hormonální pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné Asi 2 z 10 000 žen
Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát Asi 5-7 z 10 000 žen
Ženy, které užívají/používají přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety Asi 5-7 z 10 000 žen

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše riziko je vyšší, pokud:

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště pokud máte některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety, například se u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety je velmi malé, ale může se zvyšovat:

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety, například začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

Další léčivé přípravky a MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. To zahrnuje léky, které kupujete bez předpisu, včetně bylinných léků.

Některé léky a bylinné přípravky mohou způsobit, že MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety přestane správně účinkovat. Pokud se to stane, mohla byste otěhotnět.

Informujte svého lékaře v případě, že užíváte:

MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety může také ovlivnit jiné léky – například:

Promluvte si se svým lékařem dříve, než začnete přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety užívat, pokud užíváte některý z těchto léků. Váš lékař může změnit dávky těchto léků.

Kombinovaná hormonální antikoncepce a rakovina

Rakovina prsu

Rakovina prsu byla častěji zjištěna u žen, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci. Je však možné, že kombinovaná hormonální antikoncepce není příčinou většího výskytu rakoviny prsu u žen. To může být proto, že ženy užívající kombinovanou hormonální antikoncepci jsou častěji vyšetřovány. To by mohlo znamenat, že u těchto žen je větší šance odhalit rakovinu prsu. Zvýšené riziko postupně klesá po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce. Po 10 letech je riziko stejné jako u žen, které nikdy nepoužily kombinovanou hormonální antikoncepci.

Rakovina děložního čípku

Rakovina děložního čípku byla častěji zjištěna u žen, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci. Může to však být způsobeno jinými příčinami. Patří mezi ně více sexuálních partnerů a pohlavně přenosné nemoci.

Rakovina jater

Ve vzácných případech byly nádory jater, které nebyly zhoubné, zjištěny u žen užívajících kombinovanou hormonální antikoncepci. Ještě vzácněji byly zjištěny nádory jater, které byly zhoubné. Rakovina může způsobit vnitřní krvácení s velmi silnou bolestí v oblasti žaludku.

Pokud se Vám to stane, poraďte se ihned se svým lékařem.

Přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety s jídlem, pitím a alkoholem

Neočekává se, že jídlo nebo pití bude mít vliv na způsob, jakým přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety účinkuje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety, pokud jste těhotná. Pokud si myslíte, že můžete být těhotná a užíváte přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety, udělejte si těhotenský test dříve, než přestanete tablety užívat.

Pokud kojíte, Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám poradí, abyste přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety neužívala a doporučí jinou alternativní antikoncepci. Užívání tohoto přípravku během kojení nemusí zabránit otěhotnění.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety ovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Pohlavně přenosné choroby

Přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety Vás neochrání před pohlavně přenosnými infekcemi, jako jsou chlamydie nebo HIV. Ochrání Vás pouze kondom.

MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety obsahuje laktózu: Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vaše tělo nesnáší některé cukry, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete užívat tento lék.

3. Jak se přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety každý den po dobu 21 dnů.

Přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety je dostupný v blistru s 21 tabletami, u každé označen den v týdnu.
Užívejte Vaši tabletu každý den ve stejnou dobu.
Začněte s užíváním tabletou označenou správným dnem v týdnu. Pokračujte ve směru šipky na blistru. Užijte jednu tabletu každý den.
Tabletu polykejte celou, v případě potřeby zapijte vodou. Tabletu nekousejte.

Potom následuje sedm dnů, kdy tablety neužíváte

Po užití všech 21 tablet na blistru budete mít sedm dnů, kdy nebudete užívat žádné tablety. Takže pokud užijete poslední tabletu z blistru v pátek, první tabletu z nového blistru užijete v sobotu následující týden.

Během několika dní po užití poslední tablety z blistru byste měla mít krvácení z vysazení. Toto krvácení nemusí skončit, je-li čas začít užívat tabletu z dalšího blistru.

Nemusíte užívat další antikoncepci během těchto sedmi dnů – pokud jste užila své tablety správně a začnete-li užívat další blistr s tabletami včas.

Potom začněte svůj další blistr

Začněte užívat další blistr přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety po sedmi volných dnech – i když stále krvácíte. Vždy začněte užívat nový blistr včas.

Dokud budete užívat přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety správně, budete vždy začínat nový blistr ve stejný den v týdnu.

Pokud jste neužívala antikoncepci s hormony v předcházejícím měsíci

Začněte užívat přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety první den cyklu (to znamená první den Vaší menstruace). Pokud začnete užívat přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety první den Vaší menstruace, budete okamžitě chráněna před otěhotněním. Také můžete začít 2. až 5. den cyklu, ale potom musíte užívat další ochranná opatření (například kondom) po dobu prvních 7 dnů.

Přechod z kombinované hormonální antikoncepce nebo z kombinovaného antikoncepčního vaginálního kroužku nebo náplasti

S užíváním přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety můžete začít nejlépe v následující den po užití poslední účinné tablety (poslední tableta obsahující účinnou látku) Vaší předchozí pilulky, ale nejpozději v den, který následuje po období bez užívání Vaší předchozí pilulky (nebo po poslední neaktivní tabletě Vaší předchozí pilulky). Pokud provádíte změnu z kombinovaného antikoncepčního vaginálního kroužku nebo náplasti, postupujte dle doporučení Vašeho lékaře.

Přechod z metody pouze s progestogenem (progestogenová pilulka, injekce, implantát nebo nitroděložní tělísko uvolňující progestogen).

Kterýkoliv den můžete přejít z pilulky obsahující pouze progestogen (z implantátu nebo nitroděložního tělíska v den jeho odstranění, z injekčního přípravku, když má být podána další injekce), ale ve všech těchto případech musíte používat další ochranná opatření (například kondom) po dobu prvních 7 dnů užívání tablety.

Po potratu

Postupujte dle rady Vašeho lékaře.

Po porodu

Můžete začít užívat přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety mezi 21. a 28. dnem po porodu. Pokud začnete později než 28. den, použijte tzv. bariérovou metodu (například kondom) během prvních sedmi dnů užívání přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety. Pokud jste po porodu měla pohlavní styk před (opětovným) zahájením podávání přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety, ujistěte se, že nejste těhotná nebo počkejte do Vaší další menstruace.

Pokud kojíte a chcete začít znovu po porodu užívat přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety

Přečtěte si odstavec „Těhotenství a kojení“, strana 5.

Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jistá, kdy máte zahájit užívání.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety

Pokud se s užitím tablety opozdíte o méně než 12 hodin, ochrana před těhotenstvím není snížena. Užijte tabletu co nejdříve si vzpomenete a pak užijte následující tablety znovu v obvyklou dobu.
Pokud se s užitím tablety opozdíte o více než 12 hodin, ochrana před těhotenstvím může být snížena. Čím vyšší počet zapomenutých tablet, tím vyšší je riziko otěhotnění.

Riziko nekompletní ochrany před otěhotněním je nejvyšší, pokud zapomenete tabletu na začátku nebo na konci blistru. Proto byste měla dodržovat následující pravidla (viz diagram na straně 8).

Více než jedna tableta zapomenutá na tomto blistru

Kontaktujte svého lékaře.

Jedna tableta zapomenutá v 1. týdnu

Užijte zapomenutou tabletu co nejdříve, jakmile si vzpomenete, i když by to znamenalo, že musíte užít dvě tablety ve stejnou dobu. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu a navíc používejte zvláštní opatření po dobu dalších 7 dnů, například kondom. Pokud jste měla pohlavní styk v týdnu před zapomenutím tablety, můžete otěhotnět. V takovém případě kontaktujte svého lékaře.

Jedna tableta zapomenutá ve 2. týdnu

Užijte zapomenutou tabletu co nejdříve, jakmile si vzpomenete, i když by to znamenalo, že musíte užít dvě tablety ve stejnou dobu. Pokračujte v užívání tablet v obvyklém čase. Ochrana proti těhotenství není snížená a Vy nemusíte užívat zvláštních opatření.

Jedna tableta zapomenutá ve 3. týdnu

Můžete si zvolit mezi dvěma možnostmi:

 1. Užijte zapomenutou tabletu co nejdříve, jakmile si vzpomenete, i když by to znamenalo, že musíte užít dvě tablety ve stejnou dobu. Pokračujte v užívání tablet v obvyklý čas. Místo intervalu bez tablet zahajte užívání dalšího blistru. Velmi pravděpodobně budete krvácet na konci druhého blistru, ale můžete mít i špinění nebo menstruaci podobné krvácení během užívání druhého blistru.
 2. Také můžete ukončit užívání blistru a přejít rovnou na 7denní období bez tablety (zaznamenejte si den, kdy jste zapomněla tabletu užít). Pokud chcete zahájit užívání nového blistru ve Vašem obvyklém dni pro zahájení, zkraťte období bez tablety na méně než 7 dnů.

Pokud postupujete podle těchto dvou doporučení, budete nadále chráněna před otěhotněním.

Pokud jste zapomněla jakoukoliv tabletu v blistru a nedojde u vás ke krvácení v prvním období bez tablet, může to znamenat, že jste těhotná. Kontaktujte svého lékaře před zahájením dalšího blistru.

 

Pokud začnete užívat nový blistr pozdě nebo Vaše období bez tablety bude delší než osm dní, nemusíte být chráněna před otěhotněním. Pokud jste měla pohlavní styk v posledních sedmi dnech, požádejte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o radu. Možná budete muset zvážit užití nouzové antikoncepce. Měla byste také použít další antikoncepci, jako například kondom, po dobu sedmi dnů.

Pokud ztratíte tabletu

Pokud ztratíte tabletu, vezměte si tabletu z náhradního blistru. Potom užijte všechny další tablety z Vašeho aktuálního blistru jako obvykle. Poté si můžete ponechat otevřený náhradní blistr pro případ, že ztratíte nějakou další tabletu.

Co dělat v případě zvracení nebo závažného průjmu

Pokud zvracíte během 3–4 hodin od užití tablety nebo se vyskytl těžký průjem, existuje riziko, že účinná látka v pilulce nebude zcela vstřebána do Vašeho těla. Situace je téměř stejná jako zapomenutí tablety. Po zvracení nebo průjmu užijte co nejdříve jinou tabletu z náhradního blistru. Pokud je to možné, užijte ji během 12 hodin od doby, kdy normálně užíváte svou pilulku. Pokud to není možné nebo již 12 hodin uplynulo, měla byste postupovat dle doporučení uvedeného v části „Jestliže jste zapomněla užít přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety”, strana 7.

Pokud se nedostaví krvácení

Výjimečně může dojít k vynechání krvácení. Mohlo by to znamenat, že jste těhotná, ale to je velmi nepravděpodobné v případě, že jste užívala své tablety správně. Začněte svůj nový blistr v normální dobu. Pokud si myslíte, že by u Vás mohlo být riziko těhotenství (například tím, že jste vynechala tabletu nebo užíváním jiných léků) nebo pokud u Vás vynechá i druhé krvácení, měla byste si udělat těhotenský test.

Pokud jste těhotná, přestaňte užívat přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety a navštivte svého lékaře.

Jestliže jste užila více přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety, než jste měla

Je nepravděpodobné, že by Vám užití více než jedné tablety mohlo ublížit, ale můžete cítit nevolnost, můžete zvracet nebo mít nějaké vaginální krvácení. Promluvte si se svým lékařem, pokud se objeví některý z těchto příznaků.

Pokud chcete oddálit krvácení

Pokud chcete oddálit krvácení, dokončete blistr s tabletami, které užíváte. Začněte další blistr další den bez přestávky. Užívání tablet by pak mělo pokračovat jako obvykle.

Během užívání druhého blistru můžete mít nějaké neočekávané krvácení nebo špinění ve dnech, kdy užíváte lék, ale z toho nemusíte mít obavy. Vezměte si další blistr po obvyklých 7 dnech přestávky, i když stále krvácíte nebo špiníte.

Pokud chcete otěhotnět

Pokud se chystáte mít dítě, je nejlepší použít jinou metodu antikoncepce po ukončení užívání přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety, dokud nebudete mít řádné menstruační krvácení. Váš lékař vychází z data Vaší poslední normální menstruace při stanovení data porodu. Nicméně pokud byste otěhotněla hned, nezpůsobí to Vám ani dítěti žádné problémy.

Jestliže jste přestala užívat přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety Můžete mít nepravidelné, slabé nebo žádné krvácení. To se obvykle stává v prvních 3 měsících a zvláště, pokud Vaše menstruace nebyla pravidelná, než jste začala užívat přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety.

Použití u dětí a dospívajících

MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety by neměl být užíván dívkami v pubertě, které dosud neměly svou první menstruaci.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v důsledku užívání přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety, informujte prosím svého lékaře.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE) nebo krevní sraženiny v tepnách (arteriální tromboembolismus, ATE) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety užívat“.

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích krevní sraženiny viz bod 2)

Pokud Vám dělá starosti kterýkoli z nežádoucích účinků, o kterém si myslíte, že by mohl být způsoben přípravkem MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 osobu z 10

Časté: mohou postihnout nejvýše 1 osobu z 10

Méně časté: mohou postihnout nejvýše 1 osobu ze 100

Vzácné: mohou postihnout nejvýše 1 osobu z 1000

Neznámé: četnost není možné odhadnout z dostupných údajů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky:
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety obsahuje

Léčivými látkami jsou norgestimatum a ethinylestradiolum. Jedna tableta obsahuje norgestimatum 250 mikrogramů a ethinylestradiolum 35 mikrogramů. Dalšími složkami jsou:
laktosa, monohydrát laktosy, povidon K-25, tokoferol-alfa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát, hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

Jak přípravek MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety jsou kulaté, modré, nepotahované ploché tablety o průměru 6,4 mm se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo „146“, druhá strana bez označení.

Každé balení obsahuje 1, 3, 6 a 13 blistrů po 21 tabletách.
Každá krabička obsahuje blistry zabalené samostatně v hliníkovém, laminovaném sáčku.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AV Medical Consulting s.r.o., Ostrava- Poruba, Česká republika

Výrobce

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Velká Británie

Wessling Hungary Kft, Fóti út 56., Budapest, 1047, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Polsko: Elin
Rumunsko: Norgestimat/Etinilestradiot Famy Care 250 micrograme/35 micrograme Comprimate
Portugalsko: Etinilestradiol + Norgestimato Famy Care 35 microgramas + 250 microgramas Comprimidos

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31.12.2014

[:]