Zamykací osmičkové dlahy

Zamykací osmičkové dlahy slouží k provedení epifyzeodézy.

Tento produkt je naším vlastním výrobkem.