Vorikonazol AVMC 200 mg

Hl. účinná látka: Jedna lahvička obsahuje voriconazolum 200 mg.

Pomocná látka: Jedna lahvička obsahuje přibližně 222 mg sodíku a 3200 mg sodné soli sulfobutoxybetadexu (SBE-β-CD).

Léková forma: Prášek pro infuzní roztok
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ne

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0244199

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.