Prednison AVMC 30 mg

 • Hl. účinná látka: Jedna tableta obsahuje prednisonum 30 mg.
 • Pomocná látka:
  • Monohydrát laktosy
  • Mastek
  • Koloidní bezvodý oxid křemičitý
  • Magnesium-stearát
  • Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Léková forma: Tablety
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ne

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde: https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0247212&tab=texts

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.