Prednison AVMC 2,5 mg

Hl. účinná látka: Jedna tableta obsahuje prednisonum 2,5 mg.

Pomocná látka:

  • Monohydrát laktosy
  • Mastek
  • Koloidní bezvodý oxid křemičitý
  • Magnesium-stearát
  • Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Léková forma: Tablety
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ano

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0247208

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením