Karbetocin AVMC 5×1 ml

Hl. účinná látka: Jedna injekční lahvička obsahuje carbetocinum 100 mikrogramů.

Pomocná látka:

  • Chlorid sodný
  • Kyselina octová 98 % (k úpravě pH)
  • Voda pro injekci

Léková forma: Injekční roztok
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ano

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0240578

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.