Karbetocin AVMC 5×1 ml

  • Hl. účinná látka: Jedna injekční lahvička obsahuje carbetocinum 100 mikrogramů.
  • Pomocná látka:
    • Chlorid sodný
    • Kyselina octová 98 % (k úpravě pH)
    • Voda pro injekci

Léková forma: Injekční roztok
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ano

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde: https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0240578&tab=texts

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.