Furolin 50 mg

Hl. účinná látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 50 mg makrokrystalického nitrofurantoinu.

Pomocná látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 98,32 mg laktosy.

Obsah tobolky:

  • monohydrát laktosy
  • kukuřičný škrob
  • mastek

Tělo tobolky:

  • želatina
  • žlutý oxid železitý (E 172)
  • oxid titaničitý (E 171)

Víčko tobolky:

  • žlutý oxid železitý (E 172)
  • oxid titaničitý (E 171)
  • želatina

Léková forma: Tvrdá tobolka
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ano

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0241077

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.