Atosiban AVMC 6,75 mg/0,9 ml inj sol 1×0,9 ml

  • Hl. účinná látka: Jedna injekční lahvička s 0,9 ml roztoku obsahuje atosibanum 6,75 mg (jako atosibani acetas)
  • Pomocná látka:
    • Mannitol
    • Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)
    • Voda na injekci

Léková forma: injekční roztok
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ano

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde: https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0218883&tab=texts

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.