AVMC
cz | en
+420 241 773 869
Dobronická 1257
14800 Praha 4
Czech Republic

Pravidla pro nakládání s osobními údaji

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro klienty a dodavatele

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

ENGLISH VERSION at https://www.avmc.cz/en/pravidla-pro-nakladani-s-osobnimi-udaji/

Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

Správcem osobních údajů je společnost AV Medical Consulting s.r.o.

Kontaktní osoba: Alexandros Valsamis

tel: 603 156 548

e-mail: valsamis@avmc.cz

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti prodeje medicínských technologií a spotřebního materiálu včetně souvisejících činností.

Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravní společnosti, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat jsou osobní údaje poskytovány mimo EU (ověřené cloudové služby se servery mimo EU společnosti Google, Inc.).

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely.

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování OÚ

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

Pokud subjekt údajům poskytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartována a v elektronické podobě smazána.

Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

Webová analytika
Webovou analytiku zajištuje společnost Google prostřednictvím služeb Google, jako je Google Analytics a další služby. V rámci webové analytiky se k provozovatelům webových stránek nedostávají identifikovatelné údaje. Ve vztahu ke směrnici GDPR je pak zpracovatelem, kontrolorem a správcem dat společnost Google. Pro informaci o svých datech můžete navštívit stránky https://policies.google.com/privacy nebo se obrátit přímo na společnost Google.

Webovou analytiku zajištuje společnost Automattic, skrze službu Jetpack pro wordpress. Plné informace o vztahu ke směrnici GDPR naleznete zde https://en.support.wordpress.com/automattic-gdpr/ Ve vztahu ke směrnici GDPR je zpracovatelem, kontrolorem i správcem dat společnost Automattic.

Cookies
Tato stránka používá cookies. Pro užití cookies je vyžadován Váš souhlas. Na základě souhlasu jsou cookies ukládána až po dobu jednoho roku. Cookies můžete kdykoliv smazat prostřednictvím svého prohlížeče.

PF 2021

16.11.2020 •

Vážení zákazníci a obchodní partneři, srdečně Vám děkujeme  a přejeme Vám vše nejlepší pro nadcházející rok 2021

PF 2020

13.12.2019 •

Vážení zákazníci a obchodní partneři, srdečně Vám děkujeme  a přejeme Vám vše nejlepší pro nadcházející rok 2020

PF 2019

13.12.2018 •

Vážení zákazníci a obchodní partneři, srdečně Vám děkujeme  a přejeme Vám vše nejlepší pro nadcházející rok 2019