Xindus 10 mg

Hl. účinná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje rivaroxabanum 10 mg.

Pomocná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 90,82 mg laktózy (jako monohydrátu).

Jádro tablety

  • Hypromelóza
  • Mikrokrystalická celulóza
  • Natrium-lauryl-sulfát
  • Monohydrát laktózy
  • Sodná sůl kroskarmelózy
  • Magnesium-stearát

Potah tablety

  • Hypromelóza 2910 (E464)
  • Oxid titaničitý (E171)
  • Makrogol 3350 (E1521)
  • Červený oxid železitý (E 172)

Léková forma: Potahovaná tableta
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ne

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0240604

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.