Vandor 500 mg

Hl. účinná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg mikronizovaných flavonoidů (obsahujících 450 mg diosminu a 50 mg ostatních flavonoidů vyjádřených jako hesperidin).

Jádro tablety

 • Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)
 • Mikrokrystalická celulosa
 • Želatina
 • Magnesium-stearát
 • Mastek

Potahová vrstva

 • Bílý vosk
 • Glycerol
 • Hypromelosa 2910
 • Makrogol 6000
 • Natrium-lauryl-sulfát
 • Žlutý oxid železitý (E172)
 • Červený oxid železitý (E172)
 • Oxid titaničitý (E171)
 • Magnesium-stearát

Léková forma: Potahovaná tableta
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ne

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0236320

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.