Trelka 200 mg/245 mg/600 mg

Hl. účinná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje efavirenzum 200 mg/245 mg/600 mg.

Jádro tablety

 • Mikrokrystalická celulosa (E460)
 • Sodná sůl kroskarmelosy
 • Hyprolosa
 • Natrium-lauryl-sulfát
 • Magnesium-stearát (E572)
 • Předbobtnalý kukuřičný škrob

Potahová vrstva tablety

 • Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol
 • Oxid titaničitý (E171)
 • Makrogol
 • Mastek
 • Černý oxid železitý (E172)
 • Červený oxid železitý (E172)

Léková forma: Potahovaná tableta
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ne

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0262945

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.