AVMC
cz | en
+420 241 773 869
Dobronická 1257
14800 Praha 4
Czech Republic

Prednison AVMC

Prednison AVMC

Prednison AVMC 2,5 mg tablety
Prednison AVMC 5 mg tablety
Prednison AVMC 10 mg tablety
Prednison AVMC 30 mg tablety

Seznam pomocných látek
Monohydrát laktosy
Mastek
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Magnesium-stearát
Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Doba použitelnosti
Prednison AVMC 2,5 mg tablety, Prednison AVMC 5 mg tablety, Prednison AVMC 10 mg tablety:
3 roky
Prednison AVMC 30 mg tablety:
30 měsíců

Zvláštní opatření pro uchovávání
Prednison AVMC 2,5 mg tablety, Prednison AVMC 5 mg tablety, Prednison AVMC 10 mg tablety:
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Prednison AVMC 30 mg tablety:
Uchovávejte při teplotě do 30 ºC.

Druh obalu a obsah balení
PVC-PVDC/Al blistr, krabička
Velikost balení: 20, 30 nebo 40 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Žádné zvláštní požadavky.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
AV Medical Consulting s.r.o., Svojsíkova 1591/5, 708 00 Ostrava – Poruba, Česká republika

 

více informací naleznete zde

Partneři medicínských technologií

Zde naleznete soupis partnerů.