Minara 90 mg

Hl. účinná látka: Jedna tableta obsahuje cinacalcetum 90 mg (ve formě cinacalceti hydrochloridum).

Pomocná látka: Jedna tableta obsahuje 6,38 mg laktosy.

Jádro tablety

 • Předbobtnalý kukuřičný škrob
 • Mikrokrystalická celulosa (E 460)
 • Sodná sůl kroskarmelosy
 • Koloidní bezvodý oxid křemičitý
 • Magnesium-stearát

Potah tablety

 • Hypromelosa 2910/15 (E 464)
 • Monohydrát laktosy
 • Oxid titaničitý (E 171)
 • Triacetin
 • Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)
 • Žlutý oxid železitý (E 172)

Léková forma: Potahovaná tableta
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ne

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0240448

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.