Delos 100 mikrogramů/ml 25×2 ml

Hl. účinná látka: Jeden ml koncentrátu obsahuje dexmedetomidini hydrochloridum ekvivalentní dexmedetomidinum 100 mikrogramů

  • Jedna 2ml injekční lahvička obsahuje dexmedetomidinum 200 mikrogramů.
  • Koncentrace konečného roztoku po naředění musí být buď 4 mikrogramy/ml nebo 8 mikrogramů/ml.

Pomocná látka:

  • Chlorid sodný
  • Voda pro injekci

Léková forma: Koncentrát pro infuzní roztok
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Dodáváno na trh v ČR: Ne

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0245909

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.